Privacy en Cookie Policy

De verantwoordelijke verwerker is: 

CVBA Compagnon de route

BE 0680780939

Van Belleghemdreef 19 

8510 Marke 

Tel: 0485 693 341

barbele(at)compagnonderoute.be

Deze verklaring omschrijft de manier waarop jouw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018) 

1. Verwerking van de persoonsgegevens

Via deze website worden de volgende gegevens verwerkt op voorwaarde dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft: 

-       naam

-       adresgegevens

-       e-mailadres

-       telefoonnummer

-       ip-adres

Je geeft je uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken. Je toestemming is niet verbonden aan enige voorwaarde. Je kan je toestemming ook op elk ogenblik terug intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar barbele(at)compagnonderoute.be.

2. Doeleinden

We verwerken de gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven om:

-       je een bestelling te laten plaatsen en deze correct af te ronden, 

-       jou in te lichten over nieuwe producten, diensten, voorstellingen en promoties,

-       jou desgewenst een nieuwsbrief te verzenden. 

3. Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren. 

De verantwoordelijke verwerker, dat zijn wij dus — Barbele Kindt en Naomi Geens —, garanderen respectvol met deze informatie om te springen. We garanderen samen met de verwerkers dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. Wil je weten wie die ‘verwerkers’ zijn? Dat kan op simpel verzoek. Stuur een e-mail naar barbele(at)compagnonderoute.be.

4. Bewaring

We bewaren je gegevens gedurende een onbeperkte periode. 

Compagnon de route CVBA streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

Compagnon de route CVBA zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 5. Op regelmatige tijdstippen zullen we je vragen om de juistheid van je gegevens te bevestigen.

5. Beschermingsniveau

Compagnonderoute CVBA garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door je gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers.

6. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel je te informeren over jouw rechten. Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. Wil je je gegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. We kunnen jouw gegevens, onder bepaalde voorwaarden, zelfs verwijderen.

7. Cookies

Deze website gebruikt cookies. Zowel tijdelijke cookies, die gewist worden zodra je je browser afsluit, als cookies om jou te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. We delen deze cookies niet met derde partijen. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een harde schijf van een computer geplaatst worden op het moment dat iemand een site bezoekt. 

De webshop/Laadzone maakt enkel gebruik van technische cookie “Magento 2.x Default cookies”. Deze cookies hebben bijvoorbeeld als functie dat een product automatisch kan toegevoegd worden aan het winkelkarretje zonder dat er terug moet ingelogd worden.

Indien de webshop/Laadzone in de toekomst ook gebruik zou maken van andere cookies dan degene hierboven omschreven zal u daarvan onmiddellijk in kennis gesteld worden.

De cookies werden ontwikkeld door Magento 2 ontwikkelaars, de volledige lijst van de cookies kan teruggevonden worden via deze link.  

Deze cookies zijn tijdelijk en worden slechts gebruikt gedurende 1 uur. Dit met de enige bedoeling om het gebruikerscomfort van de webshop en app te verhogen.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

Gezien uw IP-adres verwerkt wordt, informeren wij u graag over uw rechten uiteengezet in deze privacypolicy.

8. Klachtenrecht

De betrokkene, dat ben jij dus, kan een klacht indienen bij ons, in dat geval als verwerkingsverantwoordelijke, op het e-mailadres barbele(at)compagnonderoute.be.

Daarnaast heeft de betrokkene eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.

Copyright © 2021 Laadzone | Compagnon de route • All rights reserved